ტრანსპორტირება მსოფლიოს ყველა მიმართულებით

ჩვენ ვართ პროფესიონალები ლოგისტიკისა და სატრანსპორტო სექტორში, ვიძლევით სწრაფ და პერსონალიზირებულ საკონსულტაციო მომსახურებას რაც დაფუძნებულია ათწლეულების მანძილზე მიღებულ გამოცდილებაზე. ჩვენი სატრანსპორტო განყოფილება ორგანიზებას უწევს სახმელეთო , საზღვაო და საჰაერო გადაზიდვებს , სატვირთო მანქანებით, ვაგონებითა და კონტეინერებით მთელ მსოფლიოში.
თითოეული ჩვენი კლიენტისათვის ვზრუნავთ მოვითანოთ ტვირთები მწარმოებელი ქვეყნებიდან და განვახორციელოთ საქონლის მიწოდება საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე. ასევე ვანხორცილებთ ევროკავშირის მოთხოვნების გათვალისწინებით ღვინის, ლუდისა და სხვა პროდუქციის ტრანსპორტირებას, რომელიც ექვემდებარება აქციზურ საბაჯო გადასახადს. ორგანიზებას ვუკეთებთ და ვანხორციელებთ სახმელეთო გადაზიდვებს – მთლიან მანქანები თუ გრუპაჯულ ტვირთები – პირდაპირი დატვირთვები იტალიიდან ან სხვადასხვა რეგიონებიდან,ტვირთების შეგროვება.

სახმელეთო გადაზიდვები

ორგანიზებას ვუკეთებთ და ვანხორციელებთ სახმელეთო გადაზიდვებს – მთლიან მანქანები თუ გრუპაჯულ ტვირთები – პირდაპირი დატვირთვები იტალიიდან ან სხვადასხვა რეგიონებიდან, თვირთების შეგროვება.

საზღვაო გადაზიდვები

ჩვენ ვანხორციელებთ საკონტეინერო გადაზიდვებს, ვუზრუნველყოფთ დახმარებას ყველა ძირითად იტალიურ პორტებში.

საჰაერო გადაზიდვები

ფართო ქსელი საჰაერო სატრანსპორტო მიმართულებით აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას კონკურენტუნარიანი და პერსონალიზირებული ტარიფებით .

ლოგისტიკა

ჩვენს ჯგუფს აქვს 100,000 კვადრატული მეტრი დახურული საწყობები, რომლებიც განთავსებულია მთელს იტალიაში.


დამატებითი ინფორმაციისთვის ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ჩვენს საკონტაქტო გვერდზე.

დაგვიკავშირდი